Pénzügy Sziget

23. A pénzügyi műveletek, valamint a rendkívüli bevételek és - ráfordítások számviteli törvény szerint nevesített tartalma. A pénzügyi műveletekkel, valamint a rendkívüli bevételekkel és ráfordításokkal kapcsolatos gazdasági események könyvviteli elszámolása, az elszámolás bizonylatai. Az adóellenőrzés célja, feladata, szervzete, formái. Adóhatóságok és feladataik. A passzív bankügyletek fogalma, típusai. A betétek fajtái és csoportosítása. A minőség fogalma, értelmezései, a minőség-ellenőrzés célja, alkalmazható módszerei típusai, azok jellemzői.

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

A pénzügyi műveletek, valamint a rendkívüli bevételek és - ráfordítások számviteli törvény szerint nevesített tartalma. A pénzügyi műveletekkel, valamint a rendkívüli bevételekkel és ráfordításokkal kapcsolatos gazdasági események könyvviteli elszámolása, az elszámolás bizonylatai

Pénzügyi műveletek eredménye

A pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak különbözete. Az eredmény-kimutatáson belül a pénzügyi műveletek eredménye külön eredménykategória.

Bevételek

 • a kapott (járó) osztalék és részesedés
 • a részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
 • a befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
 • az egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek
 • a pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ráfordítások

 • a befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
 • a fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások
 • a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
 • a részesedés, az értékpapírok, a bankbetétek értékvesztése

Pénzügyi műveletek bevételeinek elszámolása

 • Kapott osztalék, részesedés
  T 38. Pénzeszközök
  K 971. Kapott (járó) osztalék és részesedés
  • Járó osztalék és részesedés, ha a nagysága a mérlegkészítésig ismert:
   T 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
   K. 971. Kapott járó osztalék és részesedés
 • Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
  • Értékesítés
   T 38/366. Pénzeszközök, Részesedéssel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
   K 972. Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége
  • Könyv szerinti érték kivezetése
   T 871. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége
   K 17.Tulajdonosi részesedést jelentő befektetések (könyv szerinti érték)
  • Ráfordítás átvezetése
   T 972. Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége
   K 871. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége
 • Értékpapírok, tartósan adott kölcsönök (bankbetétek) kapott kamatai
  T 38. Pénzeszközök
  K 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
 • Értékpapírok, tartósan adott kölcsönök járó kamatai
  T 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása (amit a tárgyévet követő nyitáskor meg kell szüntetni)
  K 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
 • Értékpapírok eladásakor az eladási árban lévő kamat elkülönítése, árfolyamnyeresége, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, részesedések, valamint saját részvények, üzletrészek értékesítésének árfolyamnyeresége
  T 38/366. Pénzeszközök, Részesedéssel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
  K 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
 • Kamatozó értékpapírok vásárlásakor a vételárban lévő kamat elkülönítése
  T 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
  K 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
  • Vásárlás elszámolása vételáron
   T 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
   K 38/478. Pénzeszközök, Részesedéssel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek
 • Kamatozó értékpapír, kölcsön, váltókövetelés, pénzeszközök után kapott kamat
  T 38. Pénzeszközök
  K 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
 • Kamatozó értékpapír, kölcsön, váltókövetelés, pénzeszközök után járó kamat
  T 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
  K 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
 • Kamatozó értékpapír értékesítésekor az eladási árban lévő kamat elkülönítése
  T 38/366. Pénzeszközök, Részesedéssel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
  K 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
 • Kamatozó értékpapír vásárlásakor a vételárban lévő kamat elkülönítése
  T 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
  K 374. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 • Valuta- és devizakészletek forintra történő átváltásának árfolyamnyeresége
  T 381/382. Pénztár, Valutapénztár
  K 976. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség
 • Névérték alatt vásárolt kamatozó értékpapír nyereségjellegű különbözetének időarányos elszámolása
  T 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
  K 977. Egyéb árfolyamnyereségek, opciós díjbevételek
 • Devizás részesedések, értékpapírok eladásának devizaárfolyam-változás miatti árfolyamnyeresége
  T 366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
  K 976. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség

Pénzügyi műveletek ráfordításainak elszámolása

 • Részesedések eladásának árfolyamvesztesége
  T 38/366/871. Pénzeszközök, Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések, Befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége
  K 17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
 • Értékpapírok eladásakor keletkező árfolyamveszteség
  T 38/366/871. Pénzeszközök, Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések, Befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége
  K 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 • Kölcsönök, hitelek, kötvények és váltó után fizetett kamatok
  T 872. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
  K 38. Pénzeszközök
 • Kölcsönök, hitelek, kötvények és váltók után fizetendő kamatok elhatárolása
  T 872. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
  K 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
 • Befektetett pénzügyi eszközök részesedésének értékvesztése
  T 874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
  K 179. Részesedések értékvesztése és visszaírása
 • Forgóeszközök részesedésének értékvesztése
  T 874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
  K 8729. Egyéb részesedés értékvesztése és annak visszaírása
 • Befektetett pénzügyi eszközöknél nyilvántartott értékpapírok értékvesztése
  T 874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
  K 3749. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
 • Részesedések, saját részvények, saját üzletrészek eladásának árfolyamvesztesége
  T 38/366/875. Pénzeszközök, Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések, Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok árfolyamvesztesége
  K 37. Értékpapírok
 • Értékpapírok eladásának árfolyamvesztesége
  T 366/875. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések, Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok árfolyamvesztesége
  K 37. Értékpapírok
 • Valuta forintra történő átváltásának árfolyamvesztesége
  T 381/876. Pénztár, Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség
  K 382. Valutapénztár
 • Deviza forintra történő átváltásának árfolyamnyeresége
  T 384/876. Elszámolási betétszámla, Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség
  K 386. Devizabetét-számla
 • Devizás követelés pénzügyi teljesítéskori árfolyamvesztesége
  T 876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség
  K 312. Belföldi követelések (devizában)
 • Devizás kötelezettség pénzügyi teljesítéskori árfolyamveszteség
  T 876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség
  K 454. Szállítók
 • Névérték felett vásárolt kamatozó értékpapír veszteségjellegű különbözetének időarányos elszámolása
  T 875-879. Pénzügyi művetelek egyéb ráfordításai
  K 482. Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Rendkívüli bevételek és ráfordítások

Ezek olyan tételek, melyek a vállalkozás rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban.

Rendkívüli bevételek tartalma

 • Növekedésként kell kimutatni:
  • gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak létesítő okiratban meghatározott értéke
  • saját részvény, saját üzletrész bevonásakor azok névértéke
  • jegyzett tőkén felüli vagyon terhére kibocsátott részvények ellenében elengedett hiteltartozás összege
  • elengedett, illetve elévült kötelezettség összege, ha nem kapcsolódott hozzá eszközbeszerzés
 • Halasztott bevételként időben el kell határolni:
  • elengedett kötelezettség értékét, ha beszerzett eszköz kapcsolódik
  • fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz értékét
  • térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök értékét
  • átvállalt kötelezettség értékét, ha az eszközbeszerzéshez kapcsolódik

Rendkívüli bevételek elszámolása

 • Gazdasági társaságba apportként bevitt vagyontárgyak létesítő okirat szerinti értéke
  T 366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
  K 981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okirat szerinti értéke
  • Cégbírósági bejegyzést követően
   T 17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
   K 366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
 • Átalakuló gazdasági társaságnál az új részesedés értéke
  T 17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
  K 985. Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó- végleges vagyonmérleg szerinti - saját tőke összege
 • Saját részvény, saját üzletrész bevonása névértéken
  T 411. Jegyzett tőke
  K 987. Visszavásárolt saját részvény, üzletrész bevonásakor a névérték
 • Eszközbeszerzéshez nem kapcsolódó elengedett, illetve elévült kötelezettség
  T 44-47. Kötelezettség
  K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
 • Elengedett kötelezettség, ha beszerzett eszközhöz kapcsolódik
  T 44-45. Kötelezettségek
  K 988. Tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettségek összege
  • Rendkívüli bevétel elszámolása halasztott bevételként
   T 988. Tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettségek összege
   K 483. Halasztott bevételek
  • Halasztott bevételek feloldása egyezően a költséggel, ráfordítással
   T 483. Halasztott bevételek
   K 988. Tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettségek összege
 • Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök
  T 1-3. Eszközök
  K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
  • Rendkívüli bevétel elszámolása halasztott bevételként
   T 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
   K 483. Halasztott bevételek
  • Halasztott bevételek feloldása egyezően a költséggel, ráfordítással
   T 483. Halasztott bevételek
   K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
 • Átvállalt kötelezettség, ha az eszköz beszerzéséhez kapcsolódik
  T 44-45. Kötelezettségek
  K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
  • Rendkívüli bevétel elszámolása halasztott bevételként
   T 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
   K 483. Halasztott bevételek
  • Halasztott bevételek feloldása egyezően a költséggel, ráfordítással
   T 483. Halasztott bevételek
   K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek

Rendkívüli ráfordítások tartalma

Növekedésként kell kimutatni:

 • gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak nylvántartás szerinti értéke
 • saját részvény, saját üzletrész bevonása esetén azok visszavásárlási értéke
 • átalakuló gazdasági társaságnál a megszűnő részesedés könyv szerinti értéke
 • jegyzett tőke leszállításakor a bevont részesedések könyv szerinti értéke
 • térítés nélkül átadott eszköz, nyújtott szolgáltatás könyv szerinti értéke a felszámított áfával együtt
 • elengedett követelés könyv szerinti értéke
 • átvállalt kötelezettség szerződés szerinti értéke
 • fejlesztési célra- visszafizetési kötelezettség nélkül - átadott, pénzügyileg rendezett támogatás és a véglegesen átadott pénzeszköz értéke

Rendkívüli ráfordítások elszámolása

 • Gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
  T 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
  K 1-3. Eszközök
 • Saját részvény, saját üzletrész bevonása esetén azok visszavásárlási értéke
  T 887. Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a nyilvántartás szerinti értéke
  K 373. Saját részvénye, üzletrészek
 • Átalakuló gazdasági társaságnál a megszűnő részesedés könyv szerinti értéke
  T 885. Átalakuláskor az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedés könyv szerinti értéke
  K 17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
 • Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
  T 889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
  K 1-3. Eszközök
  • Ha mi vállaljuk az áfát:
   T 889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
   K 467. Fizetendő áfa
 • Elengedett követelés könyv szerinti értéke
  T 889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
  K 31-36. Követelések
 • Átvállalt kötelezettség szerződés szerinti értéke
  T 888. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli ráfordítások
  K 31-36. Követelések
 • Fejlesztési célra- visszafizetési kötelezettség nélkül - átadott, pénzügyileg rendezett támogatás
  T 889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
  K 38. Pénzeszközök

Pénzügyi műveletek és rendkívüli bevételek és ráfordítások bizonylatai

Pénzügyi műveletek bizonylatai:

 • készpénzben történő fizetés esetén: bevételi, illetve kiadási pénztárbizonylat
 • átutalás esetén: bankkivonat (terhelési, illetve jóváírási értesítés)

Rendkívüli bevételek, ráfordítások bizonylatai

 • adásvételi szerződés, illetve adományozási okmány - térítés nélküli átadás, átvétel
 • társasági szerződés - apport

A passzív bankügyletek fogalma, típusai

A bank pénzforrásokat szerez, külső forrásokat vesz igénybe - fundingolás.
Célja a megfelelő mértékű és szerkezetű források biztosítása, amelyek biztosítják az ügyfelek pénz és hiteligényeinek kielégítését.

Fajtái

 • számlanyitás és betétgyűjtés
 • saját értékpapír kibocsátása: a bank a saját ügyfélkörén kívüli pénzforrások szerzési módja
 • jegybanktól származó források: a hitelintézet rövid vagy hosszú távú forrásainak pótlása a jegybanktól történik
 • bankközi hitelfelvétel: általában rövid lejáratú, de lehet közép és hosszú lejáratú is
 • nemzetközi közvetlen hitelfelvétel: a bank közvetlen kapcsolatot hoz létre külföldi bankkal
 • tőkeemelés: ha a bank részvénytársaságként működik, akkor a saját tőke emelése bankműveletként értelmezhető

Az adóellenőrzés célja, feladata, szervzete, formái. Adóhatóságok és feladataik

Célja

Az adótörvényben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása.

Területei

 • az egyes adókötelezettségek teljesítése
 • az illetékkötelezettségek teljesítése
 • az adatok gyűjtése

Az adóhatóság jogköre

A hatáskörébe tartozó ügyekben az illetékességi területen folytathat ellenőrzést.

Az adóellenőrzés alapja

 • a törvény szerinti szempontok
 • az évente kiadott ellenőrzési irányelvek
  • az adott év kiemelt céljai
  • az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök
  • az ellenőrzési típusok tervezett arányszámai

Kötelező az ellenőrzés lefolytatása

 • a vállalkozásoknál, ha elrendelték a felszámolást
 • az állami számvevőszék elnökének felhívására
 • a pénzügyminiszter utasítására
 • helyi adóknál az önkormányzat képviselőtestületének határozatának alapján

Az adóellenőrzés kiterjed

 • bejelentése, bevallása, bizonylati rendre, könyvvezetésre, nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra vonatkozó előírások betartása
 • adók és költségvetési támogatások alapjának és összegének megállapítására és bevallására
 • adók és költségvetési támogatások határidőben és helyes összegben történő megfizetésére, illetve igénylésére
 • az illetékkötelezettség teljesítésére

Az adóellenőrzés helye

 • az adózó székhelye, telephelye
 • az adózó ingatlana
 • az adóhatóság hivatalos helységében

Az adóellenőrzés módja

 • próbavásárlás
 • leltár felvétel
 • az adókötelezettséget érintő adatok, tények és körülmények megvizsgálása

Az adóellenőrzést végző személy

Az adóhatóság megbízólevelével rendelkező személy

Az adóhatóságok

 • APEH (az adók, költségvetési támogatások meghatározása, beszedése, illetve kiutalása, a tartozások behajtása)
 • önkormányzati adóhatóság (helyi adók és közszolgáltatások elszámolása)
 • VPOP (a vámokkal és importtal kapcsolatos elszámolások)
 • illetékhivatal (az illetékek kiszabása és behajtása)

Adóhatóság feladatai:

 • az adó és költségvetési támogatás megállapítása és nyilvántartása
 • az adók beszedése és az adóhatósági végrehajtás lebonyolítása
 • a költségvetési támogatás kiutalása
 • az adókötelezettség teljesítésének ellenőrzése
 • egymás tájékoztatása
 • az adókötelezettség megsértésének feltárása
 • a számlaszámok és a nyomtatványok közzététele

Jogkövetkezmények az adózás rendszerében

1. Késedelmi pótlék

 • az adó késedelmes megfizetése esetén határozzák meg
 • mértéke: jegybanki alapkamatláb 365-öd részének kétszerese, minden naptári évre számolva (jegybanki alapkamatláb 2008. október 22-től 11,50%)
 • utólagos adóellenőrzés során megállapított adóhiány után legfeljebb 3 évre számolható fel
 • nem kell megfizetni arra az időszakra, amelyre az adózó a késedelmet igazolta (elháríthatatlan külső okból)
 • a pótlék alapját adónként külön kell figyelembe venni

2. Önellenőrzési pótlék

 • akkor fizet, ha az adózó az adót, a költségvetési támogatást helyesbíti
 • mértéke: a késedelmi pótlék 50%-a, ismételt önellenőrzéssel a késedelmi pótlék 70%-a
 • időtartama a bevallás benyújtására előírt nap leteltét követő első naptól a helyesbítés nyilvántartásába vételéig

3. Adóbírság

 • adóhiány esetén kell fizetni
 • az adóhiány 50%-a
 • akkor is kell fizetni, ha az adózó jogtalanul nyújtott be támogatási, adó-visszaigénylési, adóvisszatérítési kérelmet

4. Mulasztási bírság

 • bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség késedelmesen, hibásan, vagy nem teljesíti
  • magánszemélyeknél 100 000 Ft-ig, más adózónál 200 000 Ft-ig
  • hibásan benyújtott bevallás esetén max. 100 000 Ft, magánszemélyeknél 10 000 Ft
  • az adóévi várható adót 90%-ig nem fizette meg, akkor a befizetett adóelőleg és a 90% különbségének a 20%-áig

A minőség fogalma, értelmezései, a minőség-ellenőrzés célja, alkalmazható módszerei típusai, azok jellemzői

Minőség a termékkel kapcsolatos tulajdonságok összessége, melyek képessé teszik arra, hogy bizonyos vevői igényeket kielégítsen. Napjaink nagyon fontos vizsgálati területe a minőség kérdése, a termékek mennyiségi meglétén túl azok minősége kerül előtérbe.

Minőség ellenőrzése a termékre jellemző tulajdonságok összességének elemzését jelenti. A késztermékek végső minősítésénél osztályba sorolást alkalmaznak: I., II., III., illetve szavakkal kifejezve.

Minőséggel kapcsolatos résztevékenységek

 • minőség irányítás
 • minőség biztosítás
 • minőség ellenőrzés
 • minőség utólagos elemzése, számszerű vizsgálata

Vizsgálati területek

 • Vevői elégedettség vizsgálata

  1. vizsgálni kell a termékek azon hasznos tulajdonságait, melyeket a vevő igényel
  2. vevői elégedettség-vizsgálat vonatkozik még
   • betartaja-e a vállalat a szállítási határidőket
   • milyen összhang vana termék ára és minősége között
   • hogyan alakulnak a vevő költségei a termék megvásárlása után
   • milyen színvonalú a vevőszolgálat
   • környezetkímélő-e a termék
  3. módszere: benchmarking, melynek során a vállalkozás összehasonlítja a saját teljesítményeit a versenytársakéval
  4. elemzéshez használható mutatók: reklamációk aránya, minőség miatti veszteségek aránya
 • Gyártási folyamat, késztermékek minőségének vizsgálata

  1. értékeléséhez gyakran használják a selejt adatait, és vizsgálják a selejt nagyságának, valamint arányának alakulását
  2. mutatószámok
   • selejt% = selejt mennyiség / termelés mennyisége
   • átlagos selejt% = bruttó selejtkár / termelési érték
   • selejtkár a selejtté válásig ráfordított költség
 • Elkészült termékek minősége

  1. az ismert osztályba sorolás adatait vizsgálják
   • legegyszerűbb a megoszlás számítása
   • átlagos minőségi kategória (számtani átlag)
   • átlagos minőségi együttható: viszonyszám, ahol a számláló a tényleges termelési érték, a nevezője pedig az első osztályú áron számított termelés
 • Minőséggel kapcsolatos költségek

  1. a termelőnél az ellenőrzés során
  2. a felhasználónál is felmerülhetnek

A jó minőség biztosításával kapcsolatos vállalati tevékenységek

 • Minőségtervezés

  A terméktervezés során a minőségellenőrzési módszerek tervezésével együtt valósul meg
 • Minőség-ellenőrzés

  • gyártás feltételeinek ellenőrzése
  • gyártásközi termékellenőrzés
  • végellenőrzés
 • Minőségbiztosítás

  A minőség megóvása érdekében
  • piaci visszajelzések gyűjtése és feldolgozása
  • a vállalati tevékenység értékelése minőségi szempontból
  • a szükséges korrekciók, fejlesztések kezdeményezése

A betétek fajtái és csoportosítása

A bankbetétek a megtakarításoknak azt a részét jelentik, melyet a bankoknál a jövedelemtulajdono-
sok jövedelemszerzés érdekében helyeznek el. A bank szempontjából a betét nem más, mint betétszerződés vagy takarék-betétszerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a bankszámla szerződés alapján fennálló pozitív számla egyenleget is.
A betétgyűtjés alatt mások pénzének kamat vagy más hozam ellenében, látra vagy meghatározott időpontra szóló, visszafizetési kötelezettséggel történő elfogadását értjük.

A betéteket többféle szempont szerint lehet csoportosítani:

a. lejárat szerint

- rövid lejáratú (ezek elhelyezési ideje max. 1 év)
- közép lejáratú (elhelyezési idejük 1-5 éves idotartam)
- hosszú lejáratú (5 éven túli elhelyezésuek)

b. tulajdonosok szerint

- háztartások megtakarításai
- gazdálkodó szervezetek megtakarításai
- egyéb szervezetek megtakarításai
c. betét lekötési időtartama, illetve a felmondás szerint

- látra szóló betétek

- lekötöttbetétek
- takarékbetétek

d. betét feletti rendelkezési jog szerint

- bemutatóra szóló
- fenntartásos/névre szóló

e. megtakarítások kezelési formáját tekintve

- folyószámlabetét
- takarékbetét
- értékpapír
- egyéb betét

f. pénznemek szerint

- hazai pénzben elhelyezett
- devizabetét

g. aszerint, hogy az ügyfél önként vagy előírás okán helyezte el a betétet

- saját elhatározásból elhelyezett
- előírások alapján keletkezett


Hírlevél

Befektetés TITKOK könyv

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Swingtrade DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tanfolyam Budapesten

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tőzsdetanfolyam DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam